Bảng giá điều hòa nhiệt độ 2009

Bảng giá điều hòa nhiệt độ 2009

Giá điều hòa nhiệt độ tốt nhất rẻ nhất

Loại Model Công suất   Xuất sứ    bảo hành   Giá bán 
Điều hoà treo tường LG 2 cục 1 chiều  đời mới thông thường 
Điều hoà không  khí LG
2 cuc 1 chiều 9.300 BTU
LG - JC09T 9.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               4,950,000
Điều hoà không  khí LG
2 cuc 1 chiều 12.000 BTU
LG - JC12E 12.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               6,450,000
Điều hoà không  khí LG
2 cuc 1 chiều 18.000 BTU
LG - JC18S 18.000 BTU  Việt nam              24  Tháng             10,500,000
Điều hoà không  khí LG
2 cuc 1 chiều 24.000 BTU
LG-JC24T 24.000 BTU  Việt nam              24  Tháng             11,300,000
 Điều hoà treo tường LG 2 cục 2 chiều Nóng - Lạnh,có remote điều khiển từ xa  
Điều hoà không khí LG
2 cuc 2  chiều 9.000 BTU
LGJ - H09E 9.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               6,550,000
Điều hoà không khí LG
2 cuc 2  chiều 12.000 BTU
LGJ - H12E 12.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               7,550,000
Điều hoà không khí LG
2 cuc 2  chiều 18.000 BTU
LGJ - H18E 18.000 BTU  Việt nam              24  Tháng             11,650,000
Điều hoà không khí LG
2 cuc 2  chiều 24.000 BTU
LGJ - H24D 24.000 BTU  Việt nam              24  Tháng             14,550,000
Điều hoà  treo tường Mitsubishi Electric 2 cục 1 chiều, có remote điều khiển từ xa làm lọc khí và khử mùi  
Điều hoà Mitsubishi Electric
 2 cục 1 chiều 10.000 BTU
MS-GC10VD 10.000 BTU  Thái Lan               12  Tháng               5,750,000
Điều hoà Mitsubishi Electric
 2 cục 1 chiều 13.000 BTU
MS-GC13VD 13.000 BTU  Thái Lan               12  Tháng               7,350,000
Điều hoà Mitsubishi Electric
2 cục 1 chiều 18.000 BTU
MS-C18VC 18.000 BTU  Thái Lan               12  Tháng             11,450,000
Điều hoà Mitsubishi Electric
 2 cục 1 chiều 30.000 BTU
MSA 30VC 30.000 BTU  Thái Lan               12  Tháng             15,100,000
Điều hoà  treo tường Mitsubishi Electric 2 cục 2 chiều làm lạnh sưởi ấm lọc không khí khử mùi cực êm
Điều hoà Mitsubishi Electric
 2 cục 2 chiều 9.000 BTU
MSH-A10VD 9.000 BTU  Thái Lan               12  Tháng               7,250,000
Điều hoà Mitsubishi Electric
 2 cục 2 chiều 13.000 BTU
MSH-A13VD 13.000 BTU  Thái Lan               12  Tháng               8,350,000
Điều hoà Mitsubishi Electric
 2 cục 2 chiều 18.000 BTU
MSH-A18VD 18.000 BTU  Thái Lan               12  Tháng             13,750,000
Điều hoà Mitsubishi Electric
 2 cục 2 chiều 30.000 BTU
MSH-A30VD 30.000 BTU  Thái Lan               12  Tháng             18,650,000
Điều hoà treo tường ToshiBa  2 cục 1 chiều Lạnh, có remote điều khiển từ xa,
có chức năng làm lạnh vào mùa nóng 
Điều hoà Toshiba 2 cục 1
 chiều 10.000 BTU
10SKPX - V 10.000 BTU  Thái lan               12  Tháng               6,650,000
Điều hoà Toshiba 2 cục 1
 chiều 12.000 BTU
12SKPX - V 12.000 BTU  Thái lan               12  Tháng               8,650,000
Điều hoà Toshiba 2 cục 1
 chiều 18.000 BTU
18SKPX - V 18.000 BTU  Thái lan               12  Tháng             11,750,000
Điều hoà Toshiba 2 cục 1
 chiều 24.000 BTU
24SKPX - V 24.000 BTU  Thái lan               12  Tháng             16,450,000
Điều hoà treo tường ToshiBa  2 cục 2 chiều Nóng - Lạnh, có remote điều khiển từ xa,
có chức năng làm lạnh vào mùa nóng, lò sưởi vào mùa lạnh  
Điều hoà Toshiba 2  cục 2
 chiều 10.000 BTU
10SKHP-E 10.000 BTU  Thái lan               12  Tháng               8,150,000
Điều hoà Toshiba 2  cục 2
 chiều 13.000 BTU
13SKHP-E 13.000 BTU  Thái lan               12  Tháng             10,300,000
Điều hoà Toshiba 2  cục 2
 chiều 18.000 BTU
18NHKP-E 18.000 BTU  Thái lan               12  Tháng             15,100,000
Điều hoà Toshiba 2  cục 2
 chiều 24.000 BTU
24NHKP-E 24.000 BTU  Thái lan               12  Tháng             17,900,000
Điều hoà treo tường Funiki  2 cục 1 chiều lạnh, có remote điều khiển từ xa  
Điều hoà Funiki 2 cục 1
 chiều 9.000 BTU
SC09E 9.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               4,450,000
Điều hoà Funiki 2 cục 1
 chiều 12.000 BTU
SC12T 12.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               5,900,000
Điều hoà Funiki 2 cục 1
 chiều 18.000 BTU
SC18T 18.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               7,950,000
Điều hoà Funiki 2 cục 1
 chiều 24.000 BTU
SC24T 24.000 BTU  Việt nam              24  Tháng             10,050,000
Điều hoà treo tường Funiki  2 cục 2 chiều Nóng - Lạnh, có remote điều khiển từ xa   
Điều hoà Funiki 2 cục 2
chiều 9.000 BTU
SH09E 9.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               5,350,000
Điều hoà Funiki 2 cục 2
chiều 12.000 BTU
SH12T 12.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               6,450,000
Điều hoà Funiki 2 cục 2
chiều 18.000 BTU
SH18T 18.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               8,450,000
Điều hoà Funiki 2 cục 2
chiều 24.000 BTU
SH24T 24.000 BTU  Việt nam              24  Tháng             11,150,000
Điều hoà treo tường PANASONIC 2 cục 1 chiều  loại sang trọng (DELUXE)
Điều hoà Panasonic loại sang
 trọng (Deluxe) 9.000 BTU
C9JKH 9.000 BTU  Malaysia              12  Tháng               7,150,000
Điều hoà Panasonic loại sang
 trọng (Deluxe) 12.000 BTU
C12JKH 12.000 BTU  Malaysia              12  Tháng               9,150,000
Điều hoà Panasonic loại sang
 trọng (Deluxe) 18.000 BTU
C18HKH 18.000 BTU  Malaysia              12  Tháng             12,950,000
Điều hoà Panasonic loại sang
 trọng (Deluxe) 24.000 BTU
C24HKH 24.000 BTU  Malaysia              12  Tháng             16,950,000
Điều hoà treo tường PANASONIC 2 cục 1 chiều loại tiêu chuẩn (STANDRD)
Điều hoà Panasonic loại tiêu
 chuẩn (Standrd) 9.000 BTU
KC9JKH 9.000 BTU  Malaysia              12  Tháng               6,750,000
Điều hoà Panasonic loại tiêu
 chuẩn (Standrd) 12.000 BTU
KC12HKH 12.000 BTU  Malaysia              12  Tháng               8,350,000
Điều hoà Panasonic loại tiêu
 chuẩn (Standrd) 18.000 BTU
KC18JKH 18.000 BTU  Malaysia              12  Tháng             11,950,000
Điều hoà Panasonic loại tiêu
 chuẩn (Standrd) 24.000 BTU
KC24JKH 24.000 BTU  Malaysia              12  Tháng             16,100,000
Điều hoà Panasonic loại tiêu
 chuẩn (Standrd) 28.000 BTU
KC28JKH 28.000 BTU  Malaysia              12  Tháng             17,950,000
Điều hoà treo tường PANASONIC 2 cục 2 chiều Nóng - Lạnh loại sang trọng 
Điều hoà Panasonic  2 cục 2
chiều loại sang trọng 9.000 BTU
A9JKH 9.000 BTU  Malaysia              12  Tháng               9,450,000
Điều hoà Panasonic  2 cục 2
chiều loại sang trọng 12.000 BTU
A12JKH 12.000 BTU  Malaysia              12  Tháng             13,150,000
Điều hoà Panasonic  2 cục 2
chiều loại sang trọng 18.000 BTU
A18JKH 18.000 BTU  Malaysia              12  Tháng             16,250,000
Điều hoà Panasonic  2 cục 2
chiều loại sang trọng 24.000 BTU
A24JKH 24.000 BTU  Malaysia              12  Tháng             18,960,000
Điều hoà treo tường PANASONIC 2 cục 1 chiều  loại INVERTER
Điều hoà Panasonic
loại Inverter 9.000 BTU
S10JKH 9.000 BTU  Malaysia              12  Tháng               8,950,000
Điều hoà Panasonic
loại Inverter 12.000 BTU
S13JKH 12.000 BTU  Malaysia              12  Tháng             10,350,000
Điều hoà Panasonic
loại Inverter 15.000 BTU
S15JKH 15.000 BTU  Malaysia              12  Tháng             12,950,000
Điều hoà Panasonic
loại Inverter 18.000 BTU
S18JKH 18.000 BTU  Malaysia              12  Tháng             14,850,000
Điều hoà Panasonic
loại Inverter 24.000 BTU
S24JKH 24.000 BTU  Malaysia              12  Tháng             18,960,000
Điều hoà treo tường  2 cục 1 chiều lạnh, khử mùi bằng màng lọc ION 
Điều hoà FuJitsu 2 cục 1
 chiều 9.000 BTU
A0A9A 9.000 BTU  Thái lan               12  Tháng               6,350,000
Điều hoà FuJitsu 2 cục 1
 chiều 12.000 BTU
A0A12A 12.000 BTU  Thái lan               12  Tháng               7,650,000
Điều hoà FuJitsu 2 cục 1
 chiều 18.000 BTU
A0A18A 18.000 BTU  Thái lan               12  Tháng             12,500,000
Điều hoà FuJitsu 2 cục 1
 chiều 24.000 BTU
A0A24A 24.000 BTU  Thái lan               12  Tháng             16,650,000
Điều hoà treo tường  2 cục 2 chiều nóng -  lạnh, khử mùi bằng màng lọc ION 
Điều hoà FuJitsu 2 cục 2
 chiều 9.000 BTU 
A0Y9R 9.000 BTU  Thái lan               12  Tháng               7,650,000
Điều hoà FuJitsu 2 cục 2
 chiều 12.000 BTU 
A0Y12R 12.000 BTU  Thái lan               12  Tháng               8,550,000
Điều hoà FuJitsu 2 cục 2
 chiều 18.000 BTU 
A0Y18R 18.000 BTU  Thái lan               12  Tháng             15,050,000
Điều hoà FuJitsu 2 cục 2
 chiều 24.000 BTU 
A0Y24R 24.000 BTU  Thái lan               12  Tháng             18,990,000
Điều hòa Midea 2 cục một chiều
Điều hoà Midea 2 cục 1
 chiều 9.000 BTU
MSG- 09CR 9.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               4,550,000
Điều hoà Midea 2 cục 1
 chiều 12.000 BTU
MSG - 12CR 12.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               5,450,000
Điều hoà Midea 2 cục 1
 chiều 18.000 BTU
MSG - 18CR 18.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               8,750,000
Điều hoà Midea 2 cục 1
 chiều 24.000 BTU
MSG - 24CR 24.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               9,950,000
Điều hòa Midea 2 cục 2 chiều
Điều hoà Midea 2 cục 2
 chiều 9.000 BTU
MSG - 09HR 9.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               5,050,000
Điều hoà Midea 2 cục 2
 chiều 12.000 BTU
MSG - 12HR 12.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               6,450,000
Điều hoà Midea 2 cục 2
 chiều 18.000 BTU
MSG - 18HR 18.000 BTU  Việt nam              24  Tháng               8,950,000
Điều hoà Midea 2 cục 2
 chiều 24.000 BTU
MSG- 24HR 24.000 BTU  Việt nam              24  Tháng             11,200,000Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2009 và có thể thay đổi tịa mỗi thời điểm . Giá trên đã bao gồm VAT
Có chính sách ưu đại cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn 


Mọi chi tiết xin liên hệ : 04.3633.7407 hoặc Mr. Hiển 0167.277.9998 Mr. Đông 0918093709
Công ty thương mại đầu tư Hiển Em BaLan - 33 Bạch mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Catalog điều hòa Panasonic


Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng