Điều hòa âm trần Panasonic- Điều hòa cassete Panasonic

xem thêm điều hòa âm trần, điều hòa cassette âm trần các hãng khác tại https://www.dienlanhhanoi.com.vn/Dieu-Hoa-Am-Tran.aspx

CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU Mini Cassette

CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU Mini Cassette

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

26.350.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CS-S24MB4Z4/CU-S24MBZ, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU Mini Cassette

CS-S24MB4Z4/CU-S24MBZ, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU Mini Cassette

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

32.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CS-T19KB4H52/CU-YT19KBH52, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 18.000BTU

CS-T19KB4H52/CU-YT19KBH52, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 18.000BTU

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

26.200.000 / 18.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CS-T24KB4H52/CU-YT24KBH52, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU

CS-T24KB4H52/CU-YT24KBH52, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

35.450.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CS-T34KB4H52/CU-YT34KBH52, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 34.000BTU

CS-T34KB4H52/CU-YT34KBH52, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 34.000BTU

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

40.200.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CS-T43KB4H52/CU-YT43KBH52, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 43.000BTU

CS-T43KB4H52/CU-YT43KBH52, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 43.000BTU

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

45.800.00 / 33.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

S-18PU1H5/U-18PV1H5, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU 1 chiều ga R410A

S-18PU1H5/U-18PV1H5, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

20.400.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

S-22PU1H5/U-22PV1H5, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 23.000BTU 1 chiều ga R410A

S-22PU1H5/U-22PV1H5, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 23.000BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

22.650.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

S-25PU1H5/U-25PV1H5, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 25.000BTU 1 chiều ga R410A

S-25PU1H5/U-25PV1H5, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 25.000BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

24.400.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

S-28PU1H5/U-28PV1H5, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 28.000BTU 1 chiều ga R410A

S-28PU1H5/U-28PV1H5, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 28.000BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

28.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

S-30PU1H5/U-30PV1H5, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000BTU 1 chiều ga R410A

S-30PU1H5/U-30PV1H5, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

30.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

S-30PU1H5/U-30PV1H8, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000BTU 1 chiều ga R410A

S-30PU1H5/U-30PV1H8, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

30.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

S-40PU1H5/U-40PV1H8, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 42.000BTU 1 chiều ga R410A

S-40PU1H5/U-40PV1H8, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 42.000BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

32.200.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

S-45PU1H5/U-45PV1H8, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 45.000BTU 1 chiều ga R410A

S-45PU1H5/U-45PV1H8, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 45.000BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

33.950.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

S-50PU1H5/U-50PV1H8, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 48.000BTU 1 chiều ga R410A

S-50PU1H5/U-50PV1H8, Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 48.000BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

38.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

S-22PF1H5/U-22PV1H5, Điều hòa âm trần ống gió Panasonic 1 chiều 22.000BTU 1 chiều ga R410A

S-22PF1H5/U-22PV1H5, Điều hòa âm trần ống gió Panasonic 1 chiều 22.000BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

21.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

S-28PF1H5/U-28PV1H5, Điều hòa âm trần ống gió Panasonic 1 chiều 28.000BTU 1 chiều ga R410A

S-28PF1H5/U-28PV1H5, Điều hòa âm trần ống gió Panasonic 1 chiều 28.000BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

26.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

S-35PF1H5/U-35PV1H8, Điều hòa âm trần ống gió Panasonic 1 chiều 36.000BTU 1 chiều ga R410A

S-35PF1H5/U-35PV1H8, Điều hòa âm trần ống gió Panasonic 1 chiều 36.000BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

29.650.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

S-45PF1H5/U-45PV1H8, Điều hòa âm trần ống gió Panasonic 1 chiều 42.000BTU 1 chiều ga R410A

S-45PF1H5/U-45PV1H8, Điều hòa âm trần ống gió Panasonic 1 chiều 42.000BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

31.850.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

S-55PF1H5/U-55PV1H8, Điều hòa âm trần ống gió Panasonic 1 chiều 48.000BTU 1 chiều ga R410A

S-55PF1H5/U-55PV1H8, Điều hòa âm trần ống gió Panasonic 1 chiều 48.000BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

39.127.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng

CMS Blocks

This is a CMS block. You can insert any content (HTML, Text, Images) Here.

Read More